ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพรรณิภา พรรณศรีซำยางวิทยายนโรงเรียนบ้านเลิงใต้ สพป.มหาสารคาม เขต 3
2นางนฤมล รัตนไชยเขาสวนกวางวิทยานุกูลลาออกจากราชการ 
3นายวิระวงศ์ หงษ์คำเมืองขามแก่นนครลาออกจากราชการ 
4นายศักดิ์นฤน ตระหง่านนาจานศึกษาลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 15/01/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25